ارزیابی برج شرقی مخابرات TCI

ارزیابی و تقویت سازه

پروژه ساختمان پزشکان یاسمن

طراحی سازه

ساختمان اداری تجاری تخت طاووس

طراحی سازه

ساختمان اداری آمیژال

طراحی سازه

سوله بوشهر

طراحی سازه

مجتمع مسکونی گلبهار

طراحی سازه

شهرک اقامتی سیاحتی چیلک

طراحی سازه

ساختمان اداری آپارات

طراحی سازه

ساختمان مسکونی جلال (زعفرانيه)

طراحی سازه

ویلای مسکونی روح افزا

طراحی سازه

پروژه ساختمان اداری دولت

طراحی سازه

مسجد شاه چراغ شیراز

طراحی سازه